Wady techniczne przedmiotu najmu

Z przepisów Kodeksu Cywilnego wynika, iż wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania rzeczy w takim stanie przez cały okres trwania najmu zatem – w razie potrzeby, winien on dokonywać napraw oraz nakładów na rzecz, aby zapewnić najemcy stałe i bezproblemowe korzystanie z przedmiotu najmu.

Wada przedmiotu wynajmu

Jednym z podstawowych obowiązków wynajmującego jest wydanie rzeczy najemcy w stanie przydatnym do umówionego użytku. Z przepisów Kodeksu cywilnego wynika, iż wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania rzeczy w takim stanie przez cały okres trwania najmu zatem – w razie potrzeby, winien on dokonywać napraw oraz nakładów na rzecz, aby zapewnić najemcy stałe i bezproblemowe korzystanie z przedmiotu najmu. Ujawnienie się wady rzeczy, bez względu na to, czy jest to wada fizyczna, czy prawna, uprawnia najemcę do żądania jej usunięcia. Po stronie wynajmującego rodzi się natomiast odpowiedzialność według dwóch reżimów prawnych: zasad ogólnych oraz przepisów szczególnych dotyczących rękojmi za wady.

            Warto wskazać, iż obowiązek wynajmującego utrzymywania rzeczy w stanie przydatnym do umówionego użytku doznaje tylko nielicznych ograniczeń. Dotyczą one przede wszystkim drobnych nakładów połączonych ze zwykłym używaniem przedmiotu najmu, które w myśl przepisu art. 662 §2 k.c. obciążają najemcę oraz przypadku zniszczenia rzeczy z powodu okoliczności, za które wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi, o czym stanowi art. 662 §3 k.c. W pozostałych przypadkach obowiązek ten ciąży na wynajmującym.

            O ujawnieniu się wady fizycznej lub wady prawnej w trakcie trwania umowy najmu najemca winien niezwłocznie zawiadomić wynajmującego. Najczęściej to właśnie najemca – jako posiadacz rzeczy, jest pierwszą osobą, która może wadę zauważyć. Zawiadomienia tego może on dokonać w dowolnej formie natomiast istotne jest, aby dotarło ono do wynajmującego w jak najkrótszym terminie. Ewentualna zwłoka najemcy może bowiem pogłębić powstałą wadę i tym samym znacznie utrudnić możliwość szybkiego jej usunięcia. Marginesowo warto zauważyć, iż zwłoka najemcy przy zawiadomieniu o wadzie może narazić go na ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec wynajmującego lub osoby trzeciej, jeżeli z jego winy dojdzie do powstania lub pogłębienia się danej szkody.

            Po otrzymaniu zawiadomienia o wadzie wynajmujący powinien niezwłocznie podjąć czynności zmierzające do usunięcia wady, aby przywrócić najemcy stan rzeczy zgodny z umową. Gdyby wierzyciel takich działań nie podjął najemcy będą przysługiwać uprawnienia, jak wierzycielowi według zasad ogólnych np. z art. 471 i nast. k.c., jak i art. 487 i nast. k.c. Dodatkowo  w ramach szczególnego reżimu odpowiedzialności za wady najemca będzie miał możliwość tzw. „wykonania zastępczego” napraw koniecznych czy nakładów na rzecz. W myśl bowiem przepisu art. 663 k.c., jeżeli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego.

            W sytuacji, w której rzecz najęta ma wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad. Jeżeli natomiast w chwili wydania najemcy rzecz miała wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, albo jeżeli wady takie powstały później, a wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia. Należy jednak pamiętać, iż roszczenie o obniżenie czynszu z powodu wad rzeczy najętej, jak również uprawnienie do niezwłocznego wypowiedzenia najmu nie przysługuje najemcy, jeżeli w chwili zawarcia umowy o wadach wiedział.

            Z powyższego wynika, iż odpowiedzialność wynajmującego w ramach szczególnego reżimu odpowiedzialności objętego rękojmią za wady jest odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że wynajmujący zobowiązany będzie do usunięcia wady nawet wtedy, gdy brak będzie jego winy przy powstaniu lub ujawnieniu się wady. Przesłanką wyłączającą jego odpowiedzialność może być natomiast chociażby świadomość najemcy, który w chwili zawierania umowy wiedział o wadzie i mimo wszystko zgodził się daną rzecz wynająć.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Zapraszamy! Pomoc prawna.

Wynajem długoterminowy Volkswagen Passat limuzyna (1200 zł/m-ąc) 1,4 Turbo 125…

04-05-2017 Pakiety CFM

Volkswagen Passat limuzyna 1,4 Turbo 125 KM Do Państwa dyspozycji przedstawiamy spacjalną ofertę w kontrakcie wynajmu...

Wynajem długoterminowy Opel Astra (1000 zł/m-ąc) 1,4i Enjoy 125 KM

04-05-2017 Pakiety CFM

Opel Astra Enjoy 1,4 125 KM Do Państwa dyspozycji przedstawiamy spacjalną ofertę w kontrakcie wynajmu długoterminowego...

Wynajem długoterminowy RENAULT Clio (800 zł/m-ąc) 1,2 i PB MT…

04-05-2017 Pakiety CFM

RENAULT Clio 1,2 i PB MT 75 KM 5 drzwiowy wersja Alize Do Państwa dyspozycji przedstawiamy...

Wynajem długoterminowy PEUGEOT Boxer (1800 zł/m-ąc) 2,0 HDI ON 2x4…

04-05-2017 Pakiety CFM

PEUGEOT Boxer 2,0 HDI ON 2x4 MT 130 KM Furgon 335 L3H2 Do Państwa dyspozycji przedstawiamy...

Wynajem długoterminowy Seat Leon Reference (850 zł/m-ąc) 5 dr, 1.2…

04-05-2017 Pakiety CFM

Wynajem długoterminowy Seat Leon Reference 5 dr, 1.2 tsi 86KM Do Państwa dyspozycji przedstawiamy spacjalną ofertę...

Wynajem długoterminowy NISSAN Qashqai (1700 zł/m-ąc) 1,6 Dci ON 4x4…

04-05-2017 Pakiety CFM

NISSAN Qashqai 1,6 Dci ON 4x4 MT 130 KM 5 drzwiowy Acenta 4x4 Do Państwa dyspozycji...

Wynajem długoterminowy NISSAN Qashqai (1050 zł/m-ąc) 1.2 DIG-T 115KM N-Connecta

04-05-2017 Pakiety CFM

NISSAN Qashqai 1.2 DIG-T 115KM N-Connecta Do Państwa dyspozycji przedstawiamy spacjalną ofertę w kontrakcie wynajmu długoterminowego...

Volkswagen Tiguan 1,4 benzyna 150 KM SUV automat(1275 zł/m-ąc)

04-05-2017 Pakiety CFM

Volkswagen Tiguan 1,4 benzyna 150 KM SUV automat Do Państwa dyspozycji przedstawiamy spacjalną ofertę w kontrakcie...

Jeep Compass 1.4 TMair 170KM AT9 4WD S&S LIMITED automat…

04-05-2017 Pakiety CFM

Jeep Compass 1.4 TMair 170KM AT9 4WD S&S LIMITED automat Do Państwa dyspozycji przedstawiamy spacjalną ofertę...

Opel Grandland X Elite 1.6 Turbo 180KM AT8 automat (1270…

04-05-2017 Pakiety CFM

Opel Grandland X Elite 1.6 Turbo 180KM AT8 automat Do Państwa dyspozycji przedstawiamy spacjalną ofertę w...

Opel Insignia ST Enjoy D1.5XFT 165KM AT6 S/S automat (1270…

04-05-2017 Pakiety CFM

Opel Insignia ST Enjoy D1.5XFT 165KM AT6 S/S automat Do Państwa dyspozycji przedstawiamy spacjalną ofertę w...

Opel Insignia ST Elite D1.5XFT 165KM AT6 S/S automat, kombi…

04-05-2017 Pakiety CFM

Opel Insignia ST Elite D1.5XFT 165KM AT6 S/S automat, kombi Do Państwa dyspozycji przedstawiamy spacjalną ofertę...

Polub nową NajStronę

Sprawdź pogodę na wynajem...

Chmura tagów

Początek strony