Poniższy tytuł został przygotowany  w postaci poradnika składającego się z kilkunastu kluczowych zasad, które zapewniają bezpieczeństwo transakcji.

 

Zalecamy zapoznanie się także z podstawą prawną najmu [kliknij tutaj] oraz przykładowymi wzorami umów najmu [kliknij tutaj]

  

Zalecane zasady bezpieczeństwa:

 

  • Umowę wynajmu oraz umowę przedwstępną wynajmu należy zawierać w formie pisemnej
  • Umowa wynajmu powinna precyzyjnie określać wysokość czynszu, depozyt / kaucję oraz warunki płatności i rozliczenia depozytu / kaucji, ewentualne kary umowne 
  • Umowa najmu może zostać rozszerzona o warunki najmu
  • Nie zawieraj umów na odległość, bez zweryfikowania najemcy / wynajmującego
  • Umowę wynajmu zawieraj z osobą uprawnioną i zweryfikowaną
  • Upewnij się, że wynajmujący jest właścicielem przedmiotu najmu lub posiada uprawnienia / władztwo nad przedmiotem najmu
  • Nie dokonuj wpłaty kaucji / depozytu bez zweryfikowania wynajmującego
  • Dokonuj transakcji osobiście z wynajmującym
  • Bądź ostrożny jeśli Twój klient posługuje się zagranicznymi numerami kont lub unika osobistego spotkania i podpisania umowy
  • Zachowaj ostrożność jeśli wynajmujący żąda opłaty z góry, bez zweryfikowania oferty najmu